Νέος Τιμοκατάλογος - Σε ισχύ από 01/01/2023

Από 01/01/2023, λόγω των οικονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς πληθωρισμού, τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Xtreme Infinity.  Στον παρακάτω πίνακα ... Read More »

16th Dec 2022
email discontinuation

In an effort to offer better web hosting services, we will stop offering email services with our hosting plans on all our plans from January 1st 2022.  What this means for you:  If you would like to continue using your domain in your email you will have to purchase either an email solution from Microsoft or from Google. We have partnered with ... Read More »

1st Aug 2021
Control Panel Maintenance

Please note that there will be a server maintenance on the Billing & Automation Control Panel on Saturday, May 10, 2020 at 05:00 GMT. 

Estimated downtime is 2 hours. 

Thank you for your understanding.

3rd May 2020
PHP End of Life versions

As PHP 5 has reached end of life, all shared hosting customers are kindly requested to update their websites to PHP 7.2 or above for security purposes. PHP 5 will be disabled by the end of the year from all of our shared hosting servers.

1st Aug 2019