Από 01/01/2023, λόγω των οικονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς πληθωρισμού, τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Xtreme Infinity. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσοστό των αυξήσεων ανά κατηγορία προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης υπηρεσίας παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το control panel, καθώς υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης του ποσοστού αναλόγως με την ημερομηνία της προηγούμενης αγοράς.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
Domain .gr +20%
Domain .com +25%
Domain .eu +25%
Λοιπά domains +20%
Shared Hosting +20%
Semi Dedicated +25%
Reseller Hosting +20%
Managed Hosting +20%


Friday, December 16, 2022

« Back